Nieuwsbrief mei 2016Lees de nieuwsbrief met o.a. nieuwe lesgevers, aanpassingen in het lesrooster, nieuwe relaxatieles, …