Nieuwsbrief januari 2016 fb

Lees hier: Ashtanga workshops met Luke Jordan – Nieuwe sessies restorative yoga – Yogaweekend – Workshopreeks Balans met Goedele Leyssens – Aanpassingen in het lesrooster.